"Họ đã thuê một đội ngũ bán hàng thực sự hàng đầu." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Họ đã thuê một đội ngũ bán hàng thực sự hàng đầu." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã thuê một đội ngũ bán hàng thực sự hàng đầu." câu này tiếng anh là: They've hired a really top-flight sales team.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login