"Tôi nghĩ Richard đã có một chút tỏa sáng với bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi nghĩ Richard đã có một chút tỏa sáng với bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ Richard đã có một chút tỏa sáng với bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: I think Richard has taken a bit of a shine to you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login