"Mùa thu này BBC sẽ chiếu một loạt phim Pháp." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Mùa thu này BBC sẽ chiếu một loạt phim Pháp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mùa thu này BBC sẽ chiếu một loạt phim Pháp." dịch câu này sang tiếng anh: This autumn the BBC will be showing a series of French films.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login