"Các hiệp sĩ đánh bại từng nhân vật phản diện." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các hiệp sĩ đánh bại từng nhân vật phản diện." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hiệp sĩ đánh bại từng nhân vật phản diện." câu này tiếng anh dịch: The knight defeated each antagonist.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login