"Tôi hiểu ý bạn là gì." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi hiểu ý bạn là gì." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hiểu ý bạn là gì." câu này dịch sang tiếng anh là: I see what you mean.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.