"Nhiều vấn đề như những gì ở nhà máy điện hạt nhân chắc chắn sẽ phát sinh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nhiều vấn đề như những gì ở nhà máy điện hạt nhân chắc chắn sẽ phát sinh." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều vấn đề như những gì ở nhà máy điện hạt nhân chắc chắn sẽ phát sinh." tiếng anh là: More problems like those at the nuclear power plant are certain to arise.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login