"Nếu cô ấy không kiên trì như vậy, cô ấy có thể đã không nhận được công việc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nếu cô ấy không kiên trì như vậy, cô ấy có thể đã không nhận được công việc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu cô ấy không kiên trì như vậy, cô ấy có thể đã không nhận được công việc." tiếng anh câu này dịch: If she hadn't been so persistent she might not have gotten the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login