"Mặc dù có một quốc hội, quân đội đang kiểm soát đất nước một cách hiệu quả." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mặc dù có một quốc hội, quân đội đang kiểm soát đất nước một cách hiệu quả." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặc dù có một quốc hội, quân đội đang kiểm soát đất nước một cách hiệu quả." câu này dịch sang tiếng anh:Although there is a parliament, the army is in effective control of the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login