"Anh không dám nhìn vào ánh mắt của cô." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Anh không dám nhìn vào ánh mắt của cô." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh không dám nhìn vào ánh mắt của cô." dịch sang tiếng anh là: He didn't dare to meet her gaze.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login