"Cô đã trải qua các bài kiểm tra kể từ thứ Hai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô đã trải qua các bài kiểm tra kể từ thứ Hai." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã trải qua các bài kiểm tra kể từ thứ Hai." câu này tiếng anh dịch: She has been undergoing tests since Monday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login