"Tôi đã quen đi bộ đến trường." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi đã quen đi bộ đến trường." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã quen đi bộ đến trường." câu này dịch sang tiếng anh là: I am used to walking to school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login