"Công việc lâu dài là khó khăn để đi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Công việc lâu dài là khó khăn để đi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc lâu dài là khó khăn để đi." câu này tiếng anh dịch: Permanent jobs are hard to come by.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login