"Video thường làm tài liệu giảng dạy tốt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Video thường làm tài liệu giảng dạy tốt." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Video thường làm tài liệu giảng dạy tốt." câu này dịch sang tiếng anh:Videos often make good teaching material.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login