"Không có gì có thể khiến tôi bỏ phiếu cho anh ta một lần nữa." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Không có gì có thể khiến tôi bỏ phiếu cho anh ta một lần nữa." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì có thể khiến tôi bỏ phiếu cho anh ta một lần nữa." câu này dịch sang tiếng anh là: Nothing would induce me to vote for him again.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login