"Ông là một quản trị viên rất có khả năng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Ông là một quản trị viên rất có khả năng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một quản trị viên rất có khả năng." tiếng anh dịch: He is a very capable administrator.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login