"Tôi đã sử dụng các cuộc phỏng vấn của tôi với cha mẹ như là một đối trọng với một đánh giá chuyên nghiệp." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi đã sử dụng các cuộc phỏng vấn của tôi với cha mẹ như là một đối trọng với một đánh giá chuyên nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã sử dụng các cuộc phỏng vấn của tôi với cha mẹ như là một đối trọng với một đánh giá chuyên nghiệp." dịch câu này sang tiếng anh: I have used my interviews with parents as a counterpoint to a professional judgement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login