"Anh lên đường sơn lại toàn bộ ngôi nhà nhưng chỉ hoàn thành phần trước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh lên đường sơn lại toàn bộ ngôi nhà nhưng chỉ hoàn thành phần trước." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh lên đường sơn lại toàn bộ ngôi nhà nhưng chỉ hoàn thành phần trước." câu này tiếng anh dịch: He set out to paint the whole house but finished only the front part.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login