"Các nhân vật hoạt hình như Chuột Mickey và Snoopy vẫn còn phổ biến." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các nhân vật hoạt hình như Chuột Mickey và Snoopy vẫn còn phổ biến." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhân vật hoạt hình như Chuột Mickey và Snoopy vẫn còn phổ biến." câu này dịch sang tiếng anh là: Cartoon characters such as Mickey Mouse and Snoopy are still popular.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login