"Tôi thích cô ấy, cô ấy thực sự là một phụ nữ thượng lưu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi thích cô ấy, cô ấy thực sự là một phụ nữ thượng lưu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích cô ấy, cô ấy thực sự là một phụ nữ thượng lưu." tiếng anh là: I like her, she is really an upfront lady.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login