"Tốt hơn hết là bạn không nên đi làm muộn nữa, Hugo - bạn đang trượt trên băng mỏng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tốt hơn hết là bạn không nên đi làm muộn nữa, Hugo - bạn đang trượt trên băng mỏng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tốt hơn hết là bạn không nên đi làm muộn nữa, Hugo - bạn đang trượt trên băng mỏng." tiếng anh dịch: You'd better not be late for work again, Hugo - you're skating on thin ice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login