"Quyết định này đã gây ra sự phản đối trong số các nhà vận động nổi tiếng của Hoa Kỳ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Quyết định này đã gây ra sự phản đối trong số các nhà vận động nổi tiếng của Hoa Kỳ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyết định này đã gây ra sự phản đối trong số các nhà vận động nổi tiếng của Hoa Kỳ." dịch sang tiếng anh là: The decision prompted an outcry among prominent US campaigners.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login