"Có một số âm nhạc rất hay ở đó, hệ thống CD và các thứ, và đĩa laser." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Có một số âm nhạc rất hay ở đó, hệ thống CD và các thứ, và đĩa laser." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một số âm nhạc rất hay ở đó, hệ thống CD và các thứ, và đĩa laser." dịch câu này sang tiếng anh: There's some very good music there, CD systems and stuff, and laser discs.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.