"Khám phá này có ảnh hưởng lớn đến việc điều trị bệnh tim." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Khám phá này có ảnh hưởng lớn đến việc điều trị bệnh tim." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khám phá này có ảnh hưởng lớn đến việc điều trị bệnh tim." tiếng anh là: This discovery was to have a major effect on the treatment of heart disease.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login