"Đừng khó chịu với mẹ của bạn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đừng khó chịu với mẹ của bạn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng khó chịu với mẹ của bạn." dịch sang tiếng anh: Don't be so nasty to your mum.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.