"Cô thường cảm thấy khó chịu vào cuối tháng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô thường cảm thấy khó chịu vào cuối tháng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thường cảm thấy khó chịu vào cuối tháng." tiếng anh câu này dịch: She usually felt the pinch at the end of a month.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login