"Họ đã đi đến những ngọn đồi để trốn cái nóng mùa hè." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Họ đã đi đến những ngọn đồi để trốn cái nóng mùa hè." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã đi đến những ngọn đồi để trốn cái nóng mùa hè." câu này dịch sang tiếng anh là: They went to the hills to escape the summer heat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login