"Một số bài viết của đồ nội thất đã bị mất khi chúng tôi di chuyển." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Một số bài viết của đồ nội thất đã bị mất khi chúng tôi di chuyển." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số bài viết của đồ nội thất đã bị mất khi chúng tôi di chuyển." tiếng anh dịch: Some articles of furniture were lost when we moved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login