"Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng tôi nghĩ bạn đang phản ứng thái quá." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng tôi nghĩ bạn đang phản ứng thái quá." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng tôi nghĩ bạn đang phản ứng thái quá." dịch sang tiếng anh: I understand how you feel, but I think you're overreacting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login