"Cô không có con và tắm tình yêu với ba cô cháu gái." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô không có con và tắm tình yêu với ba cô cháu gái." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không có con và tắm tình yêu với ba cô cháu gái." dịch sang tiếng anh là: She had no children and showered her love on her three nieces.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login