"Người quen thứ ba của tôi ở đây là trợ lý của một người phục vụ." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Người quen thứ ba của tôi ở đây là trợ lý của một người phục vụ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người quen thứ ba của tôi ở đây là trợ lý của một người phục vụ." tiếng anh câu này dịch: My third acquaintance here is an apothecary's assistant.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login