"Cô ấy thông báo cho chúng tôi rằng cô ấy sẽ chấp nhận vị trí này." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy thông báo cho chúng tôi rằng cô ấy sẽ chấp nhận vị trí này." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy thông báo cho chúng tôi rằng cô ấy sẽ chấp nhận vị trí này." tiếng anh dịch: She notified us that she would accept the position.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login