"Luật sư của tôi tính một khoản phí cố định để xử lý việc bán nhà." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Luật sư của tôi tính một khoản phí cố định để xử lý việc bán nhà." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Luật sư của tôi tính một khoản phí cố định để xử lý việc bán nhà." dịch sang tiếng anh là: My solicitor charges a flat fee for handling the sale of a house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login