"Bộ phim đã biến cô gần như chỉ sau một đêm từ một nữ sinh vô danh thành một megastar." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bộ phim đã biến cô gần như chỉ sau một đêm từ một nữ sinh vô danh thành một megastar." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ phim đã biến cô gần như chỉ sau một đêm từ một nữ sinh vô danh thành một megastar." dịch câu này sang tiếng anh là: The movie transformed her almost overnight from an unknown schoolgirl into a megastar.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login