"Bài nói chuyện của ông sẽ xem xét ý nghĩa rộng lớn hơn của cuộc cách mạng Internet." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bài nói chuyện của ông sẽ xem xét ý nghĩa rộng lớn hơn của cuộc cách mạng Internet." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài nói chuyện của ông sẽ xem xét ý nghĩa rộng lớn hơn của cuộc cách mạng Internet." câu này dịch sang tiếng anh:His talk will examine the wider implications of the Internet revolution.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.