"Macrobamel tuân thủ chế độ ăn kiêng chủ yếu là ngũ cốc nguyên hạt và đậu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Macrobamel tuân thủ chế độ ăn kiêng chủ yếu là ngũ cốc nguyên hạt và đậu." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Macrobamel tuân thủ chế độ ăn kiêng chủ yếu là ngũ cốc nguyên hạt và đậu." tiếng anh là: Macrobiotics adhere to a diet consisting primarily of whole grains and beans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login