"Đợi một chút, tôi sẽ mặc một chút lippy vào." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đợi một chút, tôi sẽ mặc một chút lippy vào." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đợi một chút, tôi sẽ mặc một chút lippy vào." dịch câu này sang tiếng anh: Wait a minute, I'll just put a bit of lippy on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login