"Cô nới lỏng sau khi cô uống." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô nới lỏng sau khi cô uống." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nới lỏng sau khi cô uống." câu này dịch sang tiếng anh là: She loosened up after she'd had a drink.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login