"Giáng sinh dường như là một chặng đường dài." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Giáng sinh dường như là một chặng đường dài." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáng sinh dường như là một chặng đường dài." tiếng anh là: Christmas seemed a long way off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login