"Bạn luôn có thể lưu tệp vào thư mục khác." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bạn luôn có thể lưu tệp vào thư mục khác." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn luôn có thể lưu tệp vào thư mục khác." tiếng anh dịch: You can always save the file into another directory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login