"Tôi ước bạn ngừng quay cuồng!" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi ước bạn ngừng quay cuồng!" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi ước bạn ngừng quay cuồng!" dịch câu này sang tiếng anh: I wish you'd stop swanking!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login