"Tôi đã mua một bộ quần áo." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi đã mua một bộ quần áo." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã mua một bộ quần áo." câu này tiếng anh là: I bought a suit of clothes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login