"Anh ấy có tài năng, tôi cấp cho bạn, nhưng anh ấy không làm việc đủ chăm chỉ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ấy có tài năng, tôi cấp cho bạn, nhưng anh ấy không làm việc đủ chăm chỉ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy có tài năng, tôi cấp cho bạn, nhưng anh ấy không làm việc đủ chăm chỉ." câu này tiếng anh dịch: He's got talent, I grant you, but he doesn't work hard enough.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login