"Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi trú ẩn của các hang động." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi trú ẩn của các hang động." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi trú ẩn của các hang động." tiếng anh là: We eventually reached the shelter of the caves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login