"Mammy, tôi khát nước, cô bé Katie nói." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Mammy, tôi khát nước, cô bé Katie nói." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mammy, tôi khát nước, cô bé Katie nói." tiếng anh dịch: Mammy, I'm thirsty, said little Katie.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login