"Nhân viên bán hàng và giáo viên được tăng lương lần lượt là 6% và 9%." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhân viên bán hàng và giáo viên được tăng lương lần lượt là 6% và 9%." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên bán hàng và giáo viên được tăng lương lần lượt là 6% và 9%." tiếng anh câu này dịch: The salesclerks and the teachers got pay rises of 6% and 9% respectively.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login