"Trận động đất cho đến nay đã cướp đi hơn 3000 sinh mạng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Trận động đất cho đến nay đã cướp đi hơn 3000 sinh mạng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trận động đất cho đến nay đã cướp đi hơn 3000 sinh mạng." câu này tiếng anh là: The earthquake has so far claimed over 3000 lives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login