"Sẽ có tăng thuế đối với một loạt các hàng hóa và dịch vụ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Sẽ có tăng thuế đối với một loạt các hàng hóa và dịch vụ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sẽ có tăng thuế đối với một loạt các hàng hóa và dịch vụ." câu này tiếng anh dịch: There will be tax increases on a wide range of goods and services .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login