"Carl bắt đầu kinh doanh âm nhạc bằng cách điều hành một phòng thu âm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Carl bắt đầu kinh doanh âm nhạc bằng cách điều hành một phòng thu âm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Carl bắt đầu kinh doanh âm nhạc bằng cách điều hành một phòng thu âm." câu này tiếng anh là: Carl began in the music business by running a recording studio.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login