"Cô ấy nói khá trôi chảy nhưng cô ấy yếu về ngữ pháp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô ấy nói khá trôi chảy nhưng cô ấy yếu về ngữ pháp." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy nói khá trôi chảy nhưng cô ấy yếu về ngữ pháp." câu này tiếng anh dịch: She speaks quite fluently but she's weak on grammar.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login