"Từ tác giả nào trích dẫn này đến?" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Từ tác giả nào trích dẫn này đến?" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ tác giả nào trích dẫn này đến?" câu này tiếng anh là: From what author does this quotation come?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login